របាំងដែលមានប្រសិទ្ធិភាពរារាំងរបាំងធូលី KN95 តម្រងប្រេង Splash PM2.5 មានផាសុខភាពជាមួយនឹងវិញ្ញាបនប័ត្រ CE

ដូចដែលបានរក្សាទុកបានដកចេញ 0

របាំងដែលមានប្រសិទ្ធិភាពរារាំងរបាំងធូលី KN95 តម្រងប្រេង Splash PM2.5 មានផាសុខភាពជាមួយនឹងវិញ្ញាបនប័ត្រ CE

ព័ត៌មានអំពីផលិតផលនៅលើ Youtube ចុចត្រង់នេះ។

basecamp

ចែករំលែកគំនិតរបស់អ្នក
Tenpigiau.lt