ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 6% ಆಫ್ ಆಗಿದೆ.

ಕೆಫಾಗೊ

ಪ್ರೋಮೋಕೋಡ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಲೈಕ್ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ 0

ಪ್ರೋಮೋಕೋಡ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 6% ಆಫ್ ಆಗಿದೆ.
ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 6% ಆಫ್ ಆಗಿದೆ.

ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು:

ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
Tenpigiau.lt